Home

Welkom bij Ergotherapie Praktijk Denise Niesten!


Wij willen u graag op de hoogte brengen van het beleid in onze praktijk rondom het COVID-19

De ergotherapeutische zorgverlening blijft beschikbaar voor cliënten die dit nodig hebben. Dit zal, waar mogelijk, het liefst via video- en/of telefonische consulten tot stand worden gebracht. We blijven hierdoor beschikbaar om mensen te informeren, adviseren en begeleiden tijdens hun behandeltraject.

Cliënten die nieuw in onze praktijk komen, worden middels een videoconsult (of wanneer noodzakelijk een fysieke intake) gezien. Daarna wordt in samenspraak besloten of de therapie (voorlopig) digitaal voortgezet kan worden. Om de klachten/handelingsproblemen van iemand zo goed mogelijk in kaart te brengen zijn wij tevens in staat om aanvullend passende vragenlijsten op te sturen.

Ondanks de moeilijke periode waar wij ons in bevinden, doen wij er alles aan om de kwaliteit van onze zorgverlening zo hoog mogelijk te houden!

Voor informatie over de veiligheids- en hygiënemaatregelen, verwijzen wij u naar de website van het RIVM.


Logo voor in de home pagina

Wij zijn een enthousiast team van twee ergotherapeuten die zich richten op heondersteunen van mensen in hun dagelijks leven. Dit doen wij altijd op een persoonlijke en cliëntgerichte manier. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen, volwassenen en ouderen.

Als ergotherapeut adviseer, train en/of begeleid je mensen die vanwege ziekte of andere klachten hun dagelijkse activiteiten niet meer zoals gewoonlijk kunnen uitvoeren. Dit kunnen simpele activiteiten zijn als eten en aankleden, maar ook complexere activiteiten zoals werk. U kunt hierbij denken aan:

  • Chronische (pijn)klachten
  • Chronisch vermoeidheidssyndroom
  • Dementie
  • Kinderen met problemen in het dagelijks leven
  • Niet aangeboren hersenletsel
  • Ondersteuning aan mantelzorgers
  • Ouderdomsklachten
  • Psychiatrische klachten
  • Reuma en artrose

Het doel van onze therapie is altijd te streven naar een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven. Dit wordt gedaan in overleg met elkaar, waarbij gehandeld wordt naar de wensen en behoeften van de cliënt.