Kinderergotherapie

Voor alle kinderen, met en zonder een beperking, is het belangrijk dat zij verschillende vaardigheden naar tevredenheid kunnen uitvoeren. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend, zij hebben moeite met vaardigheden en activiteiten. Bijvoorbeeld op school, thuis of tijdens hobby’s. Als u dergelijke problemen signaleert, is het inschakelen van een kinderergotherapeut waardevol . De ergotherapeut werkt samen met het kind en zijn/haar familie om bijvoorbeeld:

 • De fijne motoriek te verbeteren 
 • De zelfredzaamheid te vergroten
 • De concentratie te verbeteren
 • Het plannen en organiseren van taken te trainen

In schoolvakanties worden er Ergo Schools georganiseerd waarbij spelenderwijs, in groep, aan doelen wordt gewerkt. Hier worden zowel aan grove als de fijn motoriek gewerkt. Ook ouders zijn welkom om samen met hun kinderen te leren en spelen.  De Ergo school wordt georganiseerd bij de Kids Club van Club Pelikaan Maastricht, vanaf 3 kinderen. De Ergo School vindt plaats op de volgende data:

 • 21 juli 2023
 • 25 augustus 2023
 • 20 oktober 2023
 • 5 januari 2024
 • 16 februari 2024
 • 3 mei 2024
 • 19 juli 2024
 • 16 augustus 2024