Kinderergotherapie

Voor alle kinderen, met en zonder een beperking, is het belangrijk dat zij verschillende vaardigheden naar tevredenheid kunnen uitvoeren. Voor sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend, zij hebben moeite met vaardigheden en activiteiten. Bijvoorbeeld op school, thuis of tijdens hobby’s. Als u dergelijke problemen signaleert, is het inschakelen van een kinderergotherapeut waardevol . De ergotherapeut werkt samen met het kind en zijn/haar familie om bijvoorbeeld:

  • De fijne motoriek te verbeteren 
  • De zelfredzaamheid te vergroten
  • De concentratie te verbeteren
  • Het plannen en organiseren van taken te trainen