Blog

Welkom bij onze  blog!

Ons team is deze blog gestart. Wij zullen de blog updaten en nieuw materiaal toevoegen.

Vragen en/of suggesties zijn zeker welkom!


Ergotherapie na Corona

Sommige mensen houden na Corona (ernstige) klachten of beperkingen. Soms zijn deze klachten direct zichtbaar, zoals verlies van kracht of longproblemen. Andere klachten zijn niet direct zichtbaar, zoals vermoeidheid of geheugen- en concentratieproblemen.

Als u merkt dat het oppakken van uw dagelijkse activiteiten lastig is, dan kan ergotherapie u hierbij begeleiden. Als u bijvoorbeeld niet goed in staat bent om uw boodschappen te doen, of om weer deel te nemen aan het verkeer of wanneer werkhervatting tegenvalt, dan kan ergotherapie voor u belangrijk zijn.

Tijdens de therapie wordt er gewerkt aan doelen. Deze doelen stelt u zelf op. Ze zijn gericht op herstel, zodat u weer kunt doen wat u moet of wil doen.

We werken samen met uw fysiotherapeut, huisarts en/of revalidatie arts. Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

Reacties van cliënten over hun resultaat;

• vrouw, 50 jaar, door de begeleiding heb ik meer zicht op mijn energie, de verdeling ervan en waar ik mijn energie aan wil besteden. Ook heb ik minder last van vermoeidheid en concentratie problemen. Ik leef weer.

• man, 46 jaar. Mijn energie is terug, ik werk weer en kan weer leuke dingen doen met mijn gezin.

• vrouw, 26 jaar. Ik heb geleerd om mijn grenzen te respecteren, waardoor ik me beter voel. Ik kan weer mijn hobby’s doen, leuke dingen met vriendinnen en ben mijn werk aan het hervatten. Ik ga vooruit!

• vrouw, 41 jaar. De wachtlijst voor revalidatie duurde nog weken, in de tussentijd ben ik  alvast met ergotherapie begonnen, hierdoor was ik beter voorbereid op het revalidatietraject in het ziekenhuis. Ik had het gevoel dat ik eindelijk grip kreeg op mijn herstel.

Datum: 11-02-2022


Wat is ergotherapie? Een brede kijk

Op onze home pagina heeft u al kort kunnen lezen wat ergotherapie inhoud. Ergotherapie is een breed beroep en in staat om veel mensen met verschillende problemen/hulpvragen te ondersteunen. Op welke manier wij te werk gaan en hoe wij die ondersteuning aanbieden, lichten wij graag wat uitgebreider toe aan de hand van verschillende termen. Dit schept hopelijk meer duidelijkheid voor u.

Binnen de ergotherapie maken wij gebruik van een methode om zowel de mensen die bij ons komen voor hulp en hun situaties goed te leren kennen. Op die manier proberen wij zo concreet mogelijk aan te sluiten bij de behoeften.

De methode bespreken we graag met u.

Het CMOP-E: Canadian Model of Occupational Performance and Engagement.

De titel van de methode betekent eigenlijk: het model van het uitvoeren van activiteiten en het betrokken zijn daarbij.

Ieder persoon doet dingen die hij/zij waardevol vindt en waar je energie uit kunt halen: waar je bij betrokken bent. Deze activiteiten maken ons deels tot wie we zijn. In de afbeelding, waar het CMOP-E staat uitgebeeld, is te zien hoe wij als ergotherapeuten kijken naar mensen en naar hoe zij zijn.

Het model gaat er van uit dat het ‘zijn’ van mensen bestaat uit 3 lagen: de persoon, de activiteiten die hij/zij uitvoert en de omgeving(en) waarin dit allemaal plaatsvindt.

We zullen nu stap voor stap deze lagen uitleggen.

Persoon:

De mens als persoon staat in het midden van het model: het centrum. We gaan er van uit dat wij als personen bestaan uit onze spiritualiteit, onze affectie, fysieke en cognitieve mogelijkheden.

Spiritualiteit staat voor hoop, vertrouwen in jezelf en het leven en de doelen die wij als mensen hebben in het leven. Ook staat spiritualiteit voor een onvoorwaardelijke liefde die wij kunnen voelen en een religieuze geloofsovertuiging. Spiritualiteit beschrijft de basis voor onze motivatie om dingen te doen en de keuze van activiteiten die wij ondernemen.

Affectie gaat over gevoelens en sociale/emotionele gewaarwordingen. Het gaat over de gevoelens die kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van activiteiten die wij waardevol vinden als persoon.

Cognitie beschrijft het denken van mensen en alle intellectuele functies. Cognitie gaat ook over waarneming, concentratie en het redeneren van mensen. Belangrijk hierbij zijn de denkprocessen tijdens activiteiten, waarom maken mensen bepaalde keuzes en hoe zijn deze tot stand gekomen?

Fysiek beschrijft het ‘doen’ het ‘uitvoeren’ van mensen en gaat over alle lichamelijke functies. Denk aan motoriek, sensoriek en hoe deze systemen samenwerken om het uitvoeren van belangrijke activiteiten mogelijk te maken.

Handelen

De tweede laag van het model gaat over ons handelen. Binnen het handelen, vallen de activiteiten en taken van ons dagelijks leven waar wij als persoon waarde aan hechten en die ons maken wie we zijn. Als ergotherapeuten verdelen we deze waardevolle activiteiten in drie onderwerpen: productiviteit, zelfzorg en ontspanning/vrije tijdsbesteding.

Productiviteit gaat over het leveren van een bijdrage aan de maatschappij, denk aan werk en vrijwilligerswerk.

Zelfzorg gaat over het zorgen voor jezelf. Hieronder valt bijvoorbeeld, je wassen, aankleden, gezonde voeding eten, je huishouden verzorgen en alle dingen die ons gezond houden.

Ontspanning spreekt misschien wat meer voor zich. De activiteiten/de dingen waar we plezier uit halen, die ons een goed gevoel geven en waar we ontspannen van worden. Dit kan voor de een lekker relaxen zijn en voor de ander deelnemen aan een sport.


Omgeving

De derde en buitenste laag, gaat over onze omgeving. Wij als personen voeren onze dagelijkse bezigheden altijd uit in een bepaalde omgeving: verzorgen op de badkamer, koken in de keuken, was vouwen op de bank/aan de tafel etc. Deze omgevingen spelen dan ook een belangrijke rol in het onderzoeken van de problemen waar mensen tegenaan lopen. Bijvoorbeeld:

Iemand met schouderklachten meld zich bij ons in de praktijk en geeft aan pijnklachten te ervaren tijdens het koken. Bij een observatie van het koken, bij die persoon thuis, zien wij dat veel van de nodige materialen en ingrediënten in hoge kastjes liggen. Hierdoor moet men telkens hoog reiken om alles te verzamelen. Dit provoceert de pijnklachten. Samen met de ergotherapeut is er nagedacht over een eventuele andere inrichting van de keukenkasten, waardoor het telkens hoog reiken voorkomen/vermindert wordt. Hierdoor krijgt de schouder meer rust en neemt een deel van de pijnklachten af.

Wij verdelen de soorten omgevingen op de volgende manier: fysieke omgeving, sociale omgeving, culturele omgeving en de institutionele omgeving.

De fysieke omgeving is de natuurlijke en bebouwde omgeving, die bestaat uit gebouwen en kamers met hun inrichtingen, tuinen, wegen en alle materialen die gebruikt worden in deze plaatsen.

De sociale omgeving bestaat uit de mensen om ons heen. Onze relaties, de gemeenschappen en groepen waar we deel van uitmaken. Denk bijvoorbeeld aan het gezin, een vriendengroep of een sport/ontspanningsvereniging waar je met andere mensen samen komt.

De culturele omgeving heeft betrekken op etnische, raciale, ceremoniële activiteiten waar bepaalde waardes van een groep gezamenlijk worden nageleefd. Denk aan naar de kerk gaan, een bruiloft bijwonen, de communie etc.

De institutionele omgeving gaat over economische aspecten (financiële situatie en de mogelijkheid voor vergoedingen en subsidie), juridische aspecten (ondersteuning voor werknemers) en politieke aspecten (wetgeving, politieke partijen en de invloed daarvan op iemand).

Al deze componenten, maken mensen uniek. Al deze componenten beïnvloeden elkaar, dit kan zowel positief als negatief. Als men problemen merkt in één van deze lagen of in meerdere lagen, kan de ergotherapeut wellicht ondersteuning bieden. Samen worden deze lagen (persoon, handelen en omgeving) geëxploreerd om te zien waar het probleem zich bevindt en hoe het iemand beïnvloed. Daarna kan er een passende oplossingsrichting gekozen worden. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Datum: 18-09-2020


Momenten van ontspanning & rust

Even tussendoor lekker relaxen. Dit wás al heel belangrijk om te doen en blijft het zeker ook in deze tijden. Nu veel mensen nog (regelmatig) thuis werken, kan het moeilijker zijn om af te schakelen van het werk. Zowel ná werktijd als tijdens je pauze momenten. We willen dan ook met dit bericht verschillende manieren van ontspanning aanbieden die je kunt inzetten om goed te ontspannen wanneer je het nodig hebt.

Ademhalingsoefeningen

De eerste stap bij ontspanning door ademen is je bewust te zijn van hoe je ademt. Ademen gaat natuurlijk automatisch, waardoor je er vaak niet bij stilstaat. De manier waarop je ademhaalt is erg belangrijk voor lichamelijke en mentale rust.

Plaats één hand op je borst en de ander op je buik en voel waar je ademhaling zich Ademhalingsoefeningbevind. Je kunt op twee manieren ademen. Een borstademhaling, waarbij je ademhaling hoog blijft en je borst zichtbaar mee beweegt en de buikademhaling, waarbij je tijdens het ademen bewust je buik naar binnen en buiten beweegt. Bij een borstademhaling adem je vaker wat oppervlakkiger en merk je ook dat je minder diep kunt in- of uitademen. Bij een buikademhaling gaat dit beter. Tijdens de ademhalingsoefeningen adem je dan ook altijd m.b.v. de buikademhaling.

 • De buikademhaling: ga in een houding zitten/liggen/staan die voor jou prettig is. Plaats één hand op je borst en de ander op je buik. Adem 4 tellen door je neus in, waarbij je je buik naar buiten duwt en adem vervolgens 4 tot 7 tellen uit door je mond. Je handen kun je gebruiken om te voelen waar je ademhaling zich bevindt. Houd dit een aantal minuten vol. Door gebruik te maken van de buikademhaling kun je langer en dieper in- en uit ademen. Dit geeft ontspanning.
 • De bodyscan: dit is een oefening uit de mindfulness. Het gaat bij deze oefening om het aan- en ontspannen van elk deeltje in je lichaam door bewust te voelen en te ademen. Ga hiervoor liggen of zitten en sluit je ogen. Start bij je tenen en wiebel deze een beetje, ben je bewust van de spanning die erin zit. Probeer ze nu volledig te ontspannen en alle spierspanning los te laten. Blijf hierbij langzaam en diep ademhalen m.b.v. de buikademhaling. Hierna doe je ditzelfde bij je enkels, kuiten, de knieën, benen, heupen etc. en ga je elk gedeelte in je lichaam af. Word je bewust van wat je allemaal voelt.
 • Visualiseren: neem een houding aan die voor jou prettig is en sluit je ogen. Maak gebruik van de buikademhaling en adem langzaam en diep in en uit. Focus in je gedachten op plekken, dingen en situaties die jou plezier geven en waar je graag naar toe zou willen. Laat deze beelden je gedachten vullen en ga op in de positiviteit. Doe dit een aantal minuten.

Volgende week zullen er lichamelijke ontspanningsoefeningen worden toegevoegd. Namasté!

Datum: 19-05-2020

Lichamelijke ontspanningsoefeningen

De volgende oefeningen zijn voor ontspanning in het lichaam en de spieren. Deze oefeningen mag je, als dit gewenst is, een paar keer per dag herhalen.Lichamelijke ontspanningsoefeningen

 • Schouders rollen: ga rechtop zitten. Rol beide schouders rustig 10x naar achter en 10x naar voor. Herhaal dit als je nog spanning in de schouders opmerkt.
 • Achterkant nek stretch: ga rechtop zitten. Kijk recht vooruit en maak als het ware een ‘dubbele kin’. Je trekt je kin in, waardoor de achterkant van je nek licht op rek komt. Blijf hierbij naar voren kijken.
 • Zijkant nek stretch: ga rechtop zitten. Kijk recht vooruit en buig je hoofd naar links (oor gaat naar je schouder). Je voelt dan een stretch aan de rechterkant van de nek. Houd dit 15 seconden vast en herhaal naar rechts. Belangrijk is hierbij dat alleen je hoofd beweegt. Houd je bovenlichaam stil.
 • Aanspannen & loslaten: het kan soms zijn dat je moeite hebt met het loslaten van spanning in de spieren. Deze oefening kan hierbij helpen. Ga in een fijne houding zitten of liggen. In deze oefening gaat het om het aanspannen van spiergroepen, om deze vervolgens bewust weer te ontspannen. Start bijvoorbeeld bij de voeten en span alle spieren in je voeten goed aan. Houd dit 1 tot 2 tellen vast en laat dan alle spanning los. Ga zo langzaam alle spiergroepen in je lichaam af en voel je spieren ontspannen.
  Deze techniek heet ‘de progressieve relaxatie van Jacobson’. Als je het moeilijk vindt om zelf dit proces te doorlopen, zijn er op internet verschillende begeleidde audio-opnames te vinden van deze relaxatietechniek.
 • Ontspannen van de onderrug: Ga op je rug liggen en trek met je handen je knieën op naar de borst. Maak nu cirkelvormige bewegingen met je lichaam zodat je onderrug in cirkels over de grond rolt. Bij deze beweging laat je de onderrug spieren op rek komen en ‘masseer’ je ze als het waren door het rollen. Doe dit gecontroleerd. Vind je dit moeilijk, probeer dan een variatie: ga wederom op je rug liggen en trek je knieën op. Je voeten rusten nu plat op de grond. Breng beide knieën langzaam naar links en vervolgens naar rechts, tot het punt dat je merkt om te vallen. Houd hierbij je hele rug op de grond. Door de bewegingen van links naar rechts haal je ook de spanning uit de onderrug spieren.

Volgende week zal er een stukje worden geplaatst over ontspanning creëren door activiteiten te doen.

Datum: 27-05-2020

Ontspannende activiteiten

Je vindt ontspanning niet enkel in oefeningen. Ook door simpelweg activiteiten te doen kun je ontspanning bereiken. Dit zijn echter niet zomaar een vast rijtje activiteiten, maar kunnen erg verschillen per persoon. Ontspanning door middel van ‘dingen doen’ zit hem in het ervaren van plezier/(gemoeds)rust/’flow’/kunnen genieten etc. Het gaat dus om activiteiten die je leuk vindt om te doen, die je een goed gevoel geven en waarbij je je helemaal kunt laten gaan. Dit kan voor de een tuinieren zijn, voor de ander lekker tv kijken en voor weer een ander op het gemak aan het huishouden bezig zijn. Het belangrijkst is dat je ervan kunt genieten en tot rust komt! Weet je niet zeker welke ‘dingen’ dit voor jou zijn, ga dan op onderzoek uit!

Activiteiten

Volgende week wordt de laatste post binnen de categorie ‘Momenten van ontspanning & rust’ geplaatst op de blog. Deze zal gaan over hoe je je (thuis) omgeving inricht, om ontspanning te creëren.

Datum: 03-06-2020

Een ontspannen omgeving creërenOntspannende omgeving

Ook je omgeving speelt een belangrijke rol bij ontspannen. Stel je eens voor dat je de hele dag op een kleine houten tuinstoel zou moeten zitten, terwijl de buurman de hele dag zijn gras maait en kei harde muziek draait waar je een hekel aan hebt. Wanneer je in die omstandigheden probeert te ontspannen (zowel lichamelijk als mentaal), kan dit een hele uitdaging zijn. Ga daarom eens aan de slag met het inrichten van je omgeving (of een kamer in huis) die ontspanning bij jou oproept. Hoe je dit doet verschilt wederom per persoon. De een vindt bijvoorbeeld lichte kleuren, schemerlampen en een rustige inrichting ontspannend en de ander feller licht met donkere kleuren en een volle inrichting. Ga dus eens na wat jij prettig vindt in de omgeving en omring jezelf met dingen die je rust geven. Denk bijvoorbeeld aan (geur) kaarsen, zachte kussens, plantjes of bloemen, schilderijtjes of tekeningen waar je plezier aan beleeft, je favoriete muziek op de achtergrond (of voorgrond) etc. en gebruik deze ruimte dan ook op momenten dat je merkt ontspanning nodig te hebben.

Datum: 10-06-2020

Dit was het laatste bericht rondom ‘momenten van ontspanning’. Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, horen wij dit graag! Veel succes met de oefeningen!

Met vriendelijke groeten van team Ergotherapie Praktijk Denise Niesten.


Leerzame spellen voor kinderen

Op dit moment betekent het voor veel ouders dat hun kinderen (bijna) elke dag thuis zijn. Ze krijgen online lessen en maken hun schoolwerk thuis. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot en kan veel tijd in beslag nemen. Graag bieden wij vanuit onze praktijk een handje hulp door spellen aan te wijzen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren. Zo kunnen ze tussendoor pauzeren en toch bezig zijn met leren. Of gewoon een leuk spel spelen, omdat ze er zin in hebben!

We omschrijven niet alle leerzame spellen/activiteiten in dit bericht, maar proberen er een aantal naar voren te laten komen om een idee te geven.

Spelenderwijs de fijne motoriek trainen

Fijne motoriek heeft betrekking op de kleine bewegingen van de handen. Je hebt het nodig om voorwerpen op te pakken en te manipuleren in je hand. Kinderen hebben deze vaardigheid nodig voor bijvoorbeeld, schrijven, kleuren, knutselen, veters strikken etc. In de basisschool tijd is deze motoriek volop in ontwikkeling en het is goed om dit te stimuleren. Een aantal spellen die hierbij kunnen helpen zijn:

 • Mens erger je niet (en alle andere bordspellen waar kleine voorwerpen gebruikt Foto fijne motoriekworden)
 • Vier op een rij
 • Tekenen of kleurplaten maken
 • Knutselen: knippen, plakken, vouwen
 • Kralen: zowel de strijkkralen als bijvoorbeeld een kralen ketting rijgen
 • Puzzelen

Alvast veel speelplezier!
Volgende week zal een nieuwe categorie binnen het ‘spelenderwijs trainen’ worden toegevoegd: de grove motoriek.

Datum: 05-05-2020


Spelenderwijs de grove motoriek trainen

Grove motoriek heeft betrekking op de grote bewegingen van het lichaam. Je kunt denken aan, lopen, rennen, klimmen, zwemmen, schoppen, sporten en (bijna) alle buiten speel activiteiten. Het goed ontwikkelen van de grove motoriek is heel belangrijk om coördinatie, stabiliteit en spierkracht op te bouwen en helpen zelfs bij de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Een aantal spellen die de grove motoriek ondersteunen zijn:

 • Buitenspelen: skeeleren, verstoppertje, stoep-krijtengrove motoriek
 • Naar de speeltuin gaan en klimmen/schommelen
 • Sporten: voetbal, dansen, gymmen
 • Beweegspellen op een Playstation of Wii
 • Touwtje springen of hoe-la-hoepen

Alvast veel speelplezier!
Volgende week zal een nieuwe categorie binnen het ‘spelenderwijs trainen’ worden toegevoegd: de sensorische informatie verwerking.

Datum: 12-05-2020


Spelenderwijs sensorische informatieverwerking trainen

De sensorische informatieverwerking betekent het vermogen om informatie uit de Foto sensorische informatie verwerkingomgeving  (via de zintuigen) in je op te nemen, te verwerken en aan elkaar verbinden, zodat je op de goede manier kunt reageren. Dit proces speelt zich af in de hersenen. Bij iedereen is deze ‘prikkelverwerking’ anders, waardoor iedereen ook anders reageert op dingen en situaties. Door op een actieve en leuke manier bloot te worden gesteld aan voldoende zintuiglijke prikkels, blijf je deze verwerking stimuleren en ontwikkelen! Plezier is hierbij altijd belangrijk. Een aantal spellen hierbij zijn:

 • Een schatspeurtocht houden in de tuin: verstop verschillende spullen in de tuin (of het huis) en laat je kind hiernaar op zoek gaan. Maak een afvink-lijstje zodat je kind kan afvinken wat hij/zij gevonden heeft!
 • Laat je kind spelen op de grond: hier kun je goed bewegen, zodat je kind vaak op een actievere manier zijn spel doet
 • Bewegen tijdens het spelen is belangrijk: de grove motoriek spellen zijn zeer geschikt!
 • Vinger-verven: zorg bijvoorbeeld voor een groot vel papier waar ze met de handen veel ruimte hebben om te schilderen
 • Twee handig spelen: in de zandbak of bijvoorbeeld kleien
 • Tekenen met twee handen: bijvoorbeeld figuren maken waarbij linker- en rechterhand in spiegelbeeld bewegen

Alvast veel speelplezier!
Volgende week zal een nieuwe categorie binnen het ‘spelenderwijs trainen’ worden toegevoegd: spelenderwijs ruimtelijke ontwikkeling trainen.

Datum: 19-05-2020


Spelenderwijs ruimtelijke ontwikkeling trainen

Ruimtelijk inzicht is de mogelijkheid om je omgeving in je op te kunnen nemen met vormen, maten, afstanden en wanneer dingen bewegen, met snelheden. Hierdoor kun je anticiperen op veranderingen in die omgeving en objecten namaken (in gedachten). Kinderen gebruiken deze vaardigheid bijvoorbeeld bij het rekenen, puzzelen, schrijven, lezen, bouwen etc. Een aantal spellen om de ruimtelijke ontwikkeling te ondersteunen zijn:Ruimtelijk inzicht

 • Figuren natekenen
 • Figuren nabouwen met bijvoorbeeld blokken
 • Lego (duplo) en/of Playmobile (constructie      speelgoed)
 • Puzzelen
 • Doolhof spelletjes (zowel online als op papier)

Dit waren alle categorieën binnen het spelenderwijs leren & ontwikkelen. Dit zijn natuurlijk lang niet alle spellen, dus bedenk vooral ook zelf leuke spellen voor je kind. Als ouders ken je je kinderen natuurlijk het beste en weet je wat zij leuk vinden. Gebruik dit!

Datum: 27-05-2020

Hopelijk kunnen jullie hiermee aan de slag. Veel speelplezier!

Mochten er nog vragen zijn over de leerzame spellen of andere zaken, neem dan gerust contact op met ons.

Met vriendelijke groeten van team Ergotherapie Praktijk Denise Niesten.


Hoe gezond thuis te werken?

Op dit moment ziet het werk er voor de meeste mensen iets anders uit dan gewoonlijk. Een groot onderdeel van deze verandering betreft de werkplek. Nu veel van de werkuren thuis worden doorgebracht, is het belangrijk om ook deze werkplek goed in te richten. Zo kun je op langere termijn (lichamelijke) klachten voorkomen. Hieronder zijn enkele tips te vinden om je thuiswerkplek zo goed mogelijk in te stellen voor een zo prettig mogelijke werksfeer.

 1. Een vaste werkplek

Zorg ervoor dat je een vaste werkplek/werkkamer creëert in huis. Voer enkel op deze plek je werkzaamheden uit. Op die manier wordt het makkelijker om af te schakelen wanneer je klaar bent en voorkom je dat je andere plaatsen in huis gaat associëren met werken.

 1. De juiste instellingen

Een goed ingestelde werkplek is ontzettend belangrijk om spanningsklachten en nek/schouder/rug klachten te voorkomen.

 • Zorg voor een bureaustoel. Het liefst een die goede steun bied aan de onderrug. Zorg ervoor dat de rugleuning zo is ingesteld dat je recht op zit. Je voeten staan hierbij op de grond, waardoor een hoek van 90 graden zichtbaar is in de knieën.
 • Het is belangrijk dat je werkhoogte niet te hoog is. Je schouders zijn ontspannen (niet opgetrokken) waarbij je met de ellebogen steun hebt van de werktafel. Ook hier is het belangrijk een hoek van 90 graden te zien in de ellebogen. Dit kun je als maat staaf gebruiken.

Wanneer je werktafel te hoog is en je deze instellingen niet kunt veranderen, gebruik dan een verhoging onder de voeten. Zo kun je beide voeten op de ondergrond zetten en je bureaustoel aanpassen aan de werktafel. Denk aan een groot boek of een krukje.

 • De afstand van het scherm tot je lichaam is ook belangrijk. Zowel voor je werkhouding als je ogen. Zorg ervoor dat je scherm zich op ongeveer één armlengte bevindt.
 • Als je gebruik maakt van een laptop, merk je dat je steeds naar onder moet kijken om het scherm te zien. Dit kan op lange termijn voor klachten zorgen. Zorg ervoor dat de bovenkant van je scherm zich op ooghoogte bevindt.
 • Gebruik een extra toetsenbord om vervolgens je laptop te kunnen gebruiken.
 1. Beweeg voldoende tussendoor

Lang werken in dezelfde houding kan voor stijfheid en spanning zorgen in je lichaam. Probeer daarom (het liefst) elke 20 minuten even op te staan en te lopen. Bijvoorbeeld om even iets te drinken of uit te printen. Het gaat erom dat je lichaam weer even wakker wordt en de doorbloeding gestimuleerd.

 1. Ontspanningsoefeningen voor tijdens het werk

Tijdens schermwerkzaamheden zijn de schouders, nek en (boven)rug vaak de gebieden waar men spanning gaat ervaren. Je kunt tijdens het werk of tussendoor ontspanningsoefeningen uitvoeren om deze gebieden even te bewegen en de spanning eruit te halen. Enkele oefeningen zijn:

 • Ga rechtop zitten. Rol beide schouders rustig 10x naar achter en 10x naar voor.
 • Ga rechtop zitten. Trek beide schouders rustig helemaal op en druk ze daarna weer naar beneden. Houd beneden 2 tellen vast.
 • Ga rechtop zitten. Kijk recht vooruit en maak als het ware een ‘dubbele kin’. Je trekt je kin in, waardoor de achterkant van je nek licht op rek komt. Blijf hierbij naar voren kijken.
 • Ga rechtop zitten. Kijk recht vooruit en buig je hoofd naar links (oor gaat naar je schouder). Je voelt dan een stretch aan de rechterkant van de nek. Houd dit 15 seconden vast en herhaal naar rechts. Belangrijk is hierbij dat alleen je hoofd beweegt. Houd je bovenlichaam stil.

Succes met het inrichten van de werkplek!

Mochten er nog vragen zijn over het thuiswerken of andere zaken, neem dan gerust contact op met ons.

Met vriendelijke groeten van team Ergotherapie Praktijk Denise Niesten.

Datum: 05-05-2020

Geef een reactie