Vergoedingen

Ergotherapie wordt binnen het basispakket van uw zorgverzekering vergoed. Dit houdt in dat u 10 uur per jaar gebruik kunt maken van deze zorg. U kunt zonder verwijzing van uw huisarts terecht (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie).
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, heeft u mogelijk recht op extra uren ergotherapie boven op de 10 uur uit uw basispakket.

Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

De ergotherapeutische zorgverlening valt binnen het eigen risico.