Start nieuw Programma voor mensen met Diabetes


Hi,

Er wordt momenteel een behandeling ontwikkeld door Ergotherapie praktijk Denise Niesten, Fysio Holland en de club Pellikaan Maastricht, voor mensen met pre-diabetes of diabetes type 2. Het doel is, diabetes voorkomen of de klachten verminderen. Dit willen wij doen door een intensieve samenwerking binnen het project tussen fysiotherapie, ergotherapie en een voedingscoach waarin zowel naar voeding, beweging als dagelijkse betekenisvolle activiteiten wordt gekeken. Het project bestaat uit verschillende sessies. De eerste twee sessies bestaan uit een intake, waarbij gekeken wordt waar de belemmeringen zich bevinden en een educatiesessie over diabetes type 2 samen met het traject. Tijdens de andere sessies zullen de doelen bepaald worden, en zal de behandeling van start gaan. 

Binnenkort start er een pilot, hiervoor hebben wij ongeveer vier cliënten nodig die open staan om deel te nemen aan het project. De deelname is kosteloos, en er zal rekening worden gehouden met de privacy van de cliënten. Ook zouden we de cliënten willen betrekken bij de evaluatie en de resultaten. Hierdoor kunnen we op een goede manier terugkoppelen of de behandeling effectief was. 

Graag horen wij van u of u cliënten met pre-diabetes of diabetes type 2 tot uw beschikking heeft, die hier graag aan mee zouden willen doen. 

Alvast bedankt en wij hopen spoedig iets van u te vernemen. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ergotherapie Denise Niesten 06-40117358 en deniseniesten@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Ergotherapie praktijk Denise Niesten, Fysio Holland en club Pellikaan Maastricht